රොස්වෙල් අනතුර

පිටසක්වල මොයන අයට සාරය බ්ලොග් අඩවිය ආයුබෝවන් 1947 ජූලි 1 වැනිදා අමරිකාවේ රොස්වෙල්හි 509 වැනි ප්‍රහාරක බලඇනියේ බුද්ධි අංශයේන් අමුතු ප්‍රකාශයක් එලි දැක්යූවා එහි කියවුනේ තමන්ට හදුනා ගන්නට නොහැකි ආකාශ වස්තුවක් පාවු බවයි එහි සිටි ප්‍රධානියා පවසා සිටියේ එහි තිබූ රේඩාර් මගින් එය පැදිලිව හදුනාගත හැකි වූබවත් එහි ප්‍රමානය සහ අක්‍රමවත් ගමන් මාර්ගය නිසා එය […]

Read More රොස්වෙල් අනතුර

පිටසක්වලයෝ

පිටසක්වලයින් ඇත්තටම ඉන්නවාද නැතිනම් මිනිසුන් බිය වැද්දීමට ඇමරිකාවෙන් කල රග පෑමක්ද ඉන්නවානම් ඕවුන් මොන වගෙද ඇත්තටම වුන්ට තිබෙන්නේ ඇදුනු මුහුනමද යන්නේ පියාබන පීරිසියෙමද සැබ වින්ම අපට වඩා බුද්ධිමත් ද එසේනම් අපට තර්ජනයක්ද සොයාගන්නේ කෙස්ද මින්සුන්ට හමු වූවාද පිට සක්වලයින් යනු වෙනත් ලොකවලින් අපේ ලොකයට පැමිනි ජීවින්ය ඉහත රෑපයේ දැක්වෙන්නේ එවැනි පිටසක්වලයෙකුගේ සිතුවමකි මේ පිටසක්වලයින් මේ […]

Read More පිටසක්වලයෝ